Systemen om te registreren wat er plaatsvindt en daaruit “druk-op-de-knop” overzichten en stuurinformatie af te leiden.

Bar-administratie en afrekensysteem

Hulpmiddel voor het beheren van een bar in een sporthal, inclusief voorraadbeheer en afrekensysteem voor de deelnemende verenigingen.

Sector: Sportwereld
Winst: Continu inzicht in de werkelijke voorraad.
Genereren van eindstand-registratie-formulier.
Registratie van verkochte artikelen per vereniging.
Registratie van afgestort kasgeld per vereniging.
Automatische berekening van afdrachten naar de verenigingen.

 

Organisatie informatiemiddag

Hulpmiddel om de deelnemers, medewerkers- en ruimteplanning voor parallelle activiteiten te maken, inclusief het automatisch per e-mail versturen van informatie daarover naar de betrokkenen en het maken van groepsoverzichten.

Sector: Onderwijs
Winst: Duidelijke informatie over de stand van zaken.
Duidelijke overzichten van de indelingen in groepen.
Duidelijke informatie over benodigde resources.
Niemand vergeten bij mailings.
Tijdwinst 2 manweken per jaar.

 

Cliënten-volgsysteem

Hulpmiddel voor het registreren van contactmomenten met cliënten.

Sector: Loopbaanadviesbureau
Winst: Duidelijk inzicht in de stand van zaken per cliënt.
Makkelijke dossiervorming.
Duidelijke inzicht in de portefeuille.

 

Aanwezigheidsregistratie

Hulpmiddel om de aanwezigheid van huiswerkklas-leerlingen te registreren, inclusief een rapportages naar de directie en de financiële afdeling.

Sector: Onderwijs
Winst: Volledig inzicht in aan-/afwezigheid van de leerlingen.
Automatische financiële rapportage.
Automatische rapportage naar het management.
Tijdwinst: 2 manuur per week

 

Medewerkersbegeleiding stuursysteem

Een stuur- en registratiesysteem voor een manager om een groep medewerkers regelmatig op gestructureerde wijze te begeleiden. Inclusief automatische stuurlijsten en gespreksverslagen.

Sector: Consultancy-groep
Winst: Kwaliteitsverbetering van het people-management.
Makkelijk genereren/versturen van gespreksverslagen.
Relatieverbetering met de medewerkers in portefeuille.


Voorraadadministratie

Het vastleggen van de aantallen en locaties van binnenkomende en aanwezige houdbare levensmiddelen inclusief t.h.t.-datumregistratie.

Sector: Voedselbank
Winst: Duidelijke administratie.
Inzicht herkomst goederen.
Sorteermogelijkheid op t.h.t.-datum.
Continu inzicht in beschikbare hoeveelheid.