Geautomatiseerd (grote hoeveelheden) data omzetten in begrijpelijke en overzichtelijke informatie met handige “druk-op-de-knop” zoekfuncties en verzendmogelijkheden.

Rapportage testresultaten

Hulpmiddel om een goed leesbare rapportage te maken op basis van indicatoren.

Sector: ICT-organisatie.
Winst: Automatisch genereren van goed leesbare rapportages (i.p.v. scores).
Tijdwinst van 1-2 uur per test.

 

Rapportage enquête

Hulpmiddel om een makkelijk leesbare rapportage te genereren op basis van de antwoorden op een enquête gegeven door een grote groep geënquêteerden.

Sector: Onderwijs
Winst: Automatisch gegenereerde duidelijke overzichten.
Automatisch gegenereerde statistische informatie.
Automatische vergelijking met resultaten van voorgaande enquêtes.
Tijdwinst van 2-3 werkweken per jaar.

 

Rapportage valse alarmmeldingen

Hulpmiddel om een goed leesbare management-rapportage te krijgen van valse inbraak-alarmmeldingen.

Sector: Onderwijs
Winst: Overzicht (on)terechte meldingen.
Overzicht financiële consequenties.
Argumenten voor te nemen maatregelen.
Kostenreductie.