Wij werken volgens de wetgeving omtrent de privacy (AVG, mei 2018). Op deze pagina leest u wat we met uw persoonsgegevens doen en waarom.

Persoonsgegevens

XLExcel verwerkt uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer ten behoeve van de dienstverlening. Als u een opdracht bij ons plaatst, verwerken wij tevens uw financiƫle gegevens (rekeningnummer en naam) ten behoeve van de facturering.
We gebruiken uw gegevens alleen voor het sluiten van een overeenkomst en ten behoeve van de dienstverlening van XLExcel, en bewaren deze gegevens in onze klantadministratie. Dit doen we niet langer dan nodig is, waarbij we gebonden zijn aan de bewaartermijnen van de belastingdienst (7 jaar).
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen.
We delen uw gegevens nooit met derden.

Website www.xlexcel.nl

De website www.xlexcel.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de bereikbaarheid en werking van de website in kaart te brengen en te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Overig

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@xlexcel.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hans Hengstmengel
Houten

juni 2019