Makkelijke (gevisualiseerde) manier van inplannen op basis van gewenste en beschikbare capaciteit. Geautomatiseerd genereren van planningsoverzichten.

Personeel-roosterplanning

Een systeem om op basis van opgegeven beschikbaarheid van medewerkers een planning te maken voor bepaalde diensten.

Sector: Zorginstelling
Winst: Niet meer per ongeluk inplannen bij niet beschikbaar.
Controle op voldoende capaciteit per dagdeel.
Efficiencyverbetering en duidelijk planning-overzicht.


Werkplek planning

Een systeem voor een flexplek-omgeving om de beschikbare flexplekken/flexruimtes toe te wijzen aan de medewerkers.

Sector: Zorginstelling
Winst: Optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit.
Efficiencyverbetering.
Minder externe ruimtehuur nodig


Monteur-planning

Een systeem waarbij diverse monteurs gekoppeld kunnen worden aan diverse uit te voeren projecten.

Sector: Badkamerleverancier
Winst: Monteurs worden niet meer dubbel ingepland.
Duidelijk weekoverzicht per monteur.
Duidelijk projectoverzicht voor de klant.
Minder teleurgestelde klanten.
Minder loze uren


Vrijwilligers-planning

Een systeem waarbij grote hoeveelheden vrijwilligers per tijdsinterval ingedeeld kunnen worden in groepen en daarbinnen in activiteiten/rollen.

Sector: Vrijwilligersorganisatie
Winst: Duidelijke database met vrijwilligers.
Veel sorteermogelijkheden.
Controle op gewenste en ingezette capaciteit.
Duidelijk inzetoverzicht per vrijwilliger.
Duidelijk overzicht aantallen ingezet per tijdstip.
Historisch overzicht rollen (wie deed wat in het verleden?)
Optimale benutting beschikbare capaciteit.