Advies

Samen met de opdrachtgever en/of toekomstige gebruikers wordt nagegaan wat de huidige situatie is en hoe daar, door (meer) gebruik te maken van Excel, verbetering in kan worden aangebracht.

Beschikbare pakketten

XLExcel heeft een aantal eerder gerealiseerde toepassingen beschikbaar die tegen relatief lage kosten toegepast kunnen worden.
Een aantal uiteenlopende voorbeelden van door XLExcel gemaakte Excel-toepassingen:

XLE-STAR Systeem voor TLV-Aanvragen Registratie bij SWV’s inclusief bijbehorende correspondentie en statistieken.
XLE-PLANNER Systeem voor het optimaal toewijzen van (veel) flexruimtes en/of werkplekken aan (veel) medewerkers.
XLE-VRIJMAN Systeem voor het vastleggen en inplannen van een (grote) groep vrijwilligers.
XLE-HeenEnWeer Systeem voor het organiseren van een Heen-En-Weer (of daarop gelijkend kaartspel) competitie.
XLE-ENQUÊTE Systeem voor het genereren en analyseren van een enquête met verschillende soorten vraagtypes. Klik hier voor nadere informatie.
XLE-BILJART Systeem voor het organiseren van een biljartcompetitie inclusief automatisch wedstrijdschema, periodeoverzichten en standen.
XLE-MONTPLAN Systeem voor het inplannen van monteurs inclusief projectoverzichten en monteur-weekoverzichten. Klik hier voor nadere informatie.
XLE-GESPREKTRACK Systeem voor het vastleggen en volgen van cliëntcontacten.
XLE-JUKEBOX Systeem voor het maken van jukebox labels.
XLE-VB Systeem voor voorraadbeheer.

Deze pakketten kunnen desgewenst aangepast worden voor de specifieke situatie van de opdrachtgever.

Maatwerk

XLExcel ontwikkelt in overleg met de opdrachtgever en/of gebruiker(s) een Excel-toepassing die helemaal is toegespitst op de bedrijfsvoering bij de opdrachtgever.
Een XLExcel maatwerktraject bestaat (globaal) uit de volgende stappen:

  1. Analyseren van de bestaande situatie.
  2. Datamodellering.
  3. Ontwerpen van de Excel-toepassing.
  4. Realiseren van de Exel-toepassing.
  5. Installatie van de Exel-toepassing.
  6. Converteren bestaande administratie naar de nieuwe Excel toepassing.
  7. Gebruikerstraining.

Opleiding (alleen maatwerk)

XLExcel zorgt er voor dat aan de hand van praktische oefeningen wordt geleerd wat de mogelijkheden van Excel zijn. Geen theorielessen dus, alleen praktijk.
XLExcel-trainingen zijn niet standaard. De duur en de frequentie van de trainingssessies hangt af van de wens van de opdrachtgever en/of de leercurve van de deelnemer(s). Alle oefeningen worden zo veel mogelijk toegespitst op de werksituatie van de deelnemer(s).

  • Individueel
  • Klassikaal (alleen on-site)