Systemen om grote hoeveelheden (financiële) data geautomatiseerd te analyseren.

Financiële scenario’s

What-if hulpmiddel om de effecten van kosten en inkomstenvariaties van een bedrijfsactiviteit inzichtelijk te maken.

Sector: Onderwijs
Winst: Alle financiële parameters kunnen variëren.
Verbeterd inzicht in de effecten van kosten- en inkomstenvariaties.
Heldere argumentatie voor beleidsontwikkeling.

 

Kostenoverzicht

Hulpmiddel om de toekomstige financiële effecten van een activiteiten vast te kunnen stellen op basis van wijzigingsvoorstellen.

Sector: Zorginstelling
Winst: Optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit.
Efficiencyverbetering.
Minder externe ruimtehuur nodig

 

Monteur-planning

Een systeem waarbij diverse monteurs gekoppeld kunnen worden aan diverse uit te voeren projecten.

Sector: Onderwijs
Winst: Duidelijke financiële argumenten om voorstellen te kunnen beoordelen.
Minder discussie met de indieners van de voorstellen.